Presentació

Tatiana Sentamans Gómez  Vicerectora de Cultura i Extensió Universitària

Esther Fuentes Marhuenda  Vicerectora adjunta d’Extensió Universitària

Javier Moreno Pérez  Vicerector adjunt de Cultura

Francisco Javier Toledo Melero  Vicerector adjunt de Promoció Lingüística

Esther Sitges  Directora de Sabiex

Enrique Conejero Paz  Director dels Cursos d’Estiu

Maria José Alarcón Directora de la Unitat d’Igualtat

Matilde Baño Caballero  Oficina de Cultura i Igualtat i Oficina de Llengües

 

Les funcions principals del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària són:

  • Les activitats culturals de la Universitat
  • La coordinació dels cursos i activitats d’extensió universitària i de formació extracurricular.
  • La coordinació de l’Escola d’Estiu.
  • La coordinació de les Aules Universitàries de l’Experiència i de l’Oficina Ambiental.
  • Les publicacions de la Universitat.
  • La coordinació de les activitats de promoció lingüística.
  • La previsió i programació d’infraestructures, recursos materials, equipament i espais necessaris per a complir els objectius de cultura i extensió universitària.
  • La facultat d’autoritzar i disposar les despeses i també d’ordenar pagaments dins de l’àmbit de les seues competències.
  • La subscripció, en nom de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de contractes, convenis o pactes en matèries de la seua competència.

SECRETARIA

Sra. María Concepción Teruel Ato

Edifici Rectorat i Consell Social – 4ªplanta

Av. de la Universitat, s/n

03202 Elx (Alacant)

Telf.: 965 22 25 41

E-mail: vdo.cultextu@umh.es

https://cultura.umh.es